Suomen ensimmäinen sijaiskotiyhdistys

Perustettu 20.8.1979

Perhehoitoliitto ry:n jäsen

Toiminnan tarkoitus
• Toimia sijoitettujen lasten ja sijaisvanhempien hyväksi
• Järjestää alan koulutusta ja toimia perhehoidon sisällön kehittäjänä
• Mahdollistaa sijaisperheiden keskinäistä kanssakäymistä ja virkistäytymistä
• Toimia yhdyssiteenä alan yhteisöihin ja hyvinvointialueeseen
• Jakaa tietoa perhehoidosta


 LIITTY JÄSENEKSI
" YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN"

*Jäseneksi voivat liittyä kaikki sijaisperheet

*Tukiperheet ympäri Keski-Suomea

*Sukulaissijoituksessa olevien lasten sijaisvanhemmat

* Liittyä voi myös ne henkilöt, jotka haluavat tukea yhdistyksemme toimintaa kannatusjäsenyydellään ilman sijoitettua lasta perheessä.

TEHDÄÄN YHDESSÄ YHDISTYKSEMME TOIMINTAA TUKEVAKSI JA TOIMINNALLISEKSI!